AUTORSKA PRAVA

Svi objavljeni tekstovi, fotografije i video materijali na portalu www.kme-srbija.com su od datuma objave zaštićeni od kopiranja ili publikovanja. Ukoliko pomenuti materijal neko želi da koristi u bilo kakve svrhe, treba predhodno da dobije saglasnost autora.
Autori su predavači ili operatori, a ne KME Srbija.
KME-Srbija štiti autorsko pravo publikovanih radova.
Ukoliko dođe do neovlašćenog uzimanja tuđih radova, a na pritužbu autora, pokrenućemo sudski postupak protiv počinioca spornog dela.
Bilo kakvo neovlašćeno korišćenje materijala sa portala kme-srbija.com, ODMAH prijaviti putem E-maila sa kontakt stranice sajta!

tim KME Srbija

(Visited 89 times, 1 visits today)