Genetika8 Videos

Značaj molekulskih testova u dijagnostici papilarnog karcinoma štitaste žlezde

Prof. dr Snežana Cerović Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc

Etiologija, dijagnostika, lečenje i hibilitacija teške senzorineuralne nagluvosti nefropatija

Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc

Farmakogenetika u onkologiji

Bojana Cikota – Aleksić Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc

Studije asocijacije genetickih varijanti u nekodirajućim regionima karcinoma prostate

Goran Brajušković Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc

Matične ćelije-hemobiologija i terapijska primena

Akademik Prof. dr Bela Balint Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc

Farmakogenetika neželjenih dejstava lekova

Prof. dr Karmen Stankov Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc

Histopatološke promene kod hereditarnih nefropatija

Prof. dr Jovan Dimitrijević Seminar tema: Značaj genetskog istraživanja u dijagnostici i lečenju Akademija medicinskih nauka SLD i Društvo lekara VojvodineSremski Karlovci, 26.Maj 2016.organizatori: Prof dr Dragan Dankuc i Prof dr Jovan Dimitrijević Prof. dr Dragan Dankuc