O KME Srbija

Strukovno udruženje za snimanje i publikovanje akreditovanih predavanja na globalnu Internet mrežu.
Sva snimljena predavanja su dostupna svim zainteresovanim lekarima, bez ikakve nadoknade.
Cilj je da zdravstveni radnici imaju pristup što većem broju naučnih predavanja i novim dostignućima u medicini,
i da nam nacija bude što zdravija.[/ultimate_heading][ultimate_heading main_heading=“BESPLATNA edukacija za sve korisnike“

KME–Srbija.com je sajt namenjen transparentnom prikazu akreditovanih kontinuiranih medicinskih edukacija i hirurških operacija. Pošto se godišnje u Srbiji održi više od 800 stručnih skupova, cilj nam je da većinu njih snimimo i te audio-vizuelne zapise publikujemo i učinimo ih dostupnim što širem krugu zainteresovanih.
Na kongresima, seminarima i kursevima, najčešće izlaže 5 do 9 predavača. Njihova predavanja su pored usmenog izlaganja, praćena i PowerPoint prezentacijama. Pošto tim skupovima prisustvuje od 50 do 150 zdravstvenih radnika, a poziv dobije njih od 1000 do1500, jasno je da je u Srbiji mnogo onih koji nisu u mogućnosti da dođu i prisustvuju predavanjima. Razlozi za to najčešće su ekonomske prirode.
Naš cilj je da pomognemo svim medicinskim radnicima da što brže i kvalitetnije dobiju informacije o naučnim dostignućima i tako obogate svoje znanje!

Tokom godine se obavi nekoliko hiljada operacija, često specifičnih. Ponekad ih izvode stručnjaci iz inostranstva koji našim lekarima prenose svoja saznanja o najnovijim dostignućima iz oblasti medicine. Sve to ostaje u okvirima operacionih sala u kojima je prisutno još eventualno 3 – 4 hirurga. Smatramo da takve zahvate treba snimiti i publikovati, kako bi mogao da ih vidi što veći broj hirurga širom Srbije!
Sve što se prikaže ili uradi, a ne bude zabeleženo, bespovratno je izgubljeno!
Iz tih razloga napravili smo inovaciju koja prati javne potrebe i nacionalni interes naše države Republike Srbije, radi savremenog prezentovanja akreditovanih edukacija u oblasti medicine.
Cilj nam je da sve te video zapise učinimo dostupnim što većem broju zdravstvenih radnika, kako bi oni znanje stečeno ovim putem mogli što pre da primene u praksi.

Anketirali smo više stotina lekara, akademika, profesora, docenata, medicinskih sestara. Svi do jednog su izjavili da je ovakav projekat ne samo potreban, već i neophodan u našem zdravstvu kao i da je reč o projektu od opšteg društvenog značaja, s obzirom na to da bi unapredio znanje ljudi koji nam pomažu da vodimo što zdraviji život, a kada je potrebno, zajedno sa nama se i bore za njega.
Takođe su bili složni i pri konstataciji da je u vremenu savremenih tehnologija, ovako nešto trebalo i ranije uraditi jer bi se do danas već osetila ogromna korist od projekta kao što je KME – SRBIJA.

Svoje pozitivno mišljenje su dale pojedine institucije, kao i mnogi eminentni stručnjaci iz oblasti medicine!

(Visited 178 times, 1 visits today)