Hirurgija hiperparatireoidizma11 Videos

Hirurško lečenje HPT u Centru za endokrinu hirurgiju KC Srbije

Prof. dr. Ivan Paunović prof.paunovic55@gmail.com

Sekundarni hiperparatireoidizam

Puk. prof. dr Đoko Maksić, VMA

Hirurgija hiperparatireoidizma

Puk. prim. doc. dr Mile Ignjatović, VMA

Primarni hiperparatireoidizam

Puk. prog.dr Zoran Paunović

VATS paratireoidektomija

Major dr Nebojša Marić