NTK ZA UNAPREĐENJE KVALITETA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Laparoskopske operacije – korak do zlatnog standarda

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Upravljanje rizicima

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Predlozi za unapređivanje kvaliteta rada

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Primena HACCP sistema u hirurškoj klinici

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Integrisani menadžment sistemi

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Nacionalni koordinator za vodu i sanitaciju prema SZO

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Protokol o vodi i zdravlju I deo

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)

Pristupni pregovori sa EU i održivi razvoj

05.06.2014. (Visited 3964 times, 1 visits today)