Upravljanje rizicima i povišenje kvaliteta u zdravstvenim ustanovama primenom međunarodnog standarda i pravnih tekovina EU u zaštiti ( javnog ) narodnog zdravljajavnog

Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama II deo(1)

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama II deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama I deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Protokol vode i zdravlja 2 deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Protokol o vodi u zdravlju 1 deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Protokol o vodi i zdravlju 3 deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Protokol o vodi i zdravlju 2 deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Protokol o vodi i zdravlju 1 deo

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Protokol o vodi i zdravlju

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)

Pristupni pregovori sa EU i odrzivi razvoj

07.06.2016. (Visited 61 times, 1 visits today)