Lekarska greška

Značaj kliničkog i dijagnostičkog nalaza u lečenju onkoloških pacijenata: sudsko-medicinske implikacije

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Iskustva iz nefrološke prakse – kako preduprediti nastanak lekarske greške

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Da li je malpraksa česta praksa u dijagnostici

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Neželjeni efekti lečenja u plastičnoj hirurgiji

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Prednosti i nedostaci organizovanog skrininga u Srbiji

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Problemi u utvrđivanju nesavesnog lečenja

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Značaj autopsije za utvrđivanje bolesti i uzroka smrti

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Greška ili neželjeni efekti lečenja – sudski epilog

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Lekarska greška ili neadekvatno lečenje – nova tema KME

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)

Dileme u lečenju malignih bolesti pluća: da li je veća šteta ili korist

Prevencija lekarske greške je izuzetno bitna u medicini, Odgovoran odnos prema pacijentu je vrlo važan i treba to poštovati! (Visited 9306 times, 1 visits today)