Ispitivanje biološke raspoloživosti i biološke ekvivalentnosti lekova – regulatorni i praktični aspekti

Food effects on drug absorption

(Visited 79 times, 1 visits today)

Dskusija Vršac 07.11.2008.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Zatvaranje skupa – sr

(Visited 79 times, 1 visits today)

Zavaranje Skupa – en

(Visited 79 times, 1 visits today)

Otvaranje skupa – en

(Visited 79 times, 1 visits today)

Dissolution test

(Visited 79 times, 1 visits today)

Dissolution test

(Visited 79 times, 1 visits today)