Osnovna razmatranja o vaskularnim pristupima

Hirurško lečenje stenoze i tromboze vaskularnih pristupa

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Uticaj vaskularnih pristupa na srčanu funkciju

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Vaskularni pristup kao rizik za ulazno mesto infekcije

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Načini kanulacije i monitoring vaskularnih pristupa u toku hemodijalize

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Vaskularni pristup i adekvatnost hemodijalize

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Vaskularni graft kao pristup za hemodijalizu

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Primena plazma ekspandera u operacijama AVF

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

AV fistule u dečijem uzrastu

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)

Anestezija za operacije vaskularnih pristupa

Seminar oktobar 2007 (Visited 51 times, 1 visits today)